இன்னொரு விடுதலை


பழயது தீயில் மூட்டி
பழமையை நெஞ்சில் சாற்றி
புதுமையை கண்ணில் நிறுத்தி
நேசத்தின் கைகள் பற்றி
இன்னொரு விடுதலை கேட்போம்.
பல வண்ணப் பூக்கள் கோர்த்து
மனமாலை சூடிக் கொள்வோம்.
நல் எண்ணம் கருவில் விதைத்து
சம உரிமை ஊட்டி வளர்ப்போம்.
கனவுக்கு சிறகிரண்டு தந்து
காற்றுடன் பயனிக்க சொல்வோம்.
நட்புக்கரம் கொண்டு தா தொழா !
பேதங்கள் தகர்த்திடுவோம்.
அது —
பச்சிளம் பிள்ளையின் மண அறையில் இல்லை
வாழ்வின் எல்லை கோரும் கல்லறையிலும் இல்லை
விடியலே வா! என அழைப்போம்
இன்னொரு விடுதலை கேட்போம்.

2888775716_77d6fe04af_b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s